Archive for November 2020

Rom 5:1-5 Denna vecka kommer vi att dröja kvar vid dessa verser. Visst är det gripande vilken nåd och upprättelse Gud hade för Paulus? Romarbrevet är ...View Details

Betraktelse i advent

En betraktelse i vår väldigt annorlunda adventstid, över Filipperbrevet 2:1-11. Jesus har utstått den största ensamhet, utanförskap och kränkning som ...View Details

Kallad av Gud 201127

Gud som har kallat dig är trofast! Anledningen till att någon enda trevar sig fram till Gud är att Gud söker oss. Han är trofast i sin kallelse och Ha...View Details

201125 Gud är trofast

1 Tess 5:23-24; 1 Kor 1:8-9; Klag 3:22-23 Gud är trofast! Genuin trofasthet är dyrbart och kostsamt. Tack vare Guds trofasthet är det inte ute med någ...View Details

201124 Fridens Gud

1 Tess 5:23-24; Fil 4:6-9 Alla söker frid, genom Jesus finner vi djup, uthållig och evig frid. Överlåt dig till honom idag, få del av den frid han vil...View Details

201123 Håll fast

1 Tess 5:23-24; Heb 10:23-25; Rom 13:1-2 Håll fast vid hoppets bekännelse - Jesus är trofast oavsett hur det ser ut omkring oss! Håll också fast vid v...View Details

201122 Simson

Simson levde under en svår tid och var med och tuffa prövningar, men Anden verkade på Simson redan från tidig ålder och Han fick gång på gång uppleva ...View Details

2 Kor 9:6-7 Överlåt också din ekonomi och tillgångar till Herren! Ge inte med olust eller tvång utan ge vad du bestämmer i ditt hjärta.

Luk 21:1-4 Ära Jesus genom att överlåta allt vad du är, har och gör till honom. Han är den oberoende skaparen, vi är skapade. Men han gläds när vi ger...View Details

Rom 12:1-2; Matt 25:16ff Dagens överlåtelse handlar om att låta tron synas i ditt liv och att låta allt vad du är av personlighet, intressen och förmå...View Details

Rom 12:1-2; Ef 2:8-10 Frälsning är Guds gåva som vi får ta emot endast av nåd. Inga prestationer, inga förbättringsprogram kan ge frälsning. Så vila i...View Details

Rom 12:1-2; Rom 12:19ff

Vi möter de nya restriktionerna bl a genom dagliga överlåtelser med utgångspunkt i Rom 12:1-2 Här läser vi om Guds makt och omsorg i 1 Pet 5:6-7.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App