Kvällspredikan av Filip Boork. Tro kan uppstå på oväntade platser. Och människan med en uppriktig tro kommer alltid oförställd, helt beroende av Guds ...View Details

I dagens överlåtelse bjuds vi att närma oss och hålla fast vid och formas av Jesu Ord och att låta den helige Ande få rum i våra hjärtan, rum att tala...View Details

Fredagsgästen 210528. Idag gästas vi av Robert Granlöv, pingstkyrkan Lycksele. Robert talar om vikten av att lägga en god grund för våra liv - Jesus ä...View Details

Onsdagsandakten ikväll: Gud har omsorg om hela sin skapelse, människan och jordklotet. Denna omsorg kan vi se när vi tar emot Jesus i våra hjärtan och...View Details

61. Onsdagsandakten

Avsnitt 61. Guds ord är både sant och historiskt tillförlitligt. Även om somliga kritiker påstår annat så har vi skäl för att lita på Ordets både hist...View Details

60. Förbli i Jesus

När Jesus talar om vårt fullkomliga behov av Honom tar han bilden av en vinstock och dess grenar. Om inte grenarna förblir i vinstocken kommer de att ...View Details

Kristi himmelfärdsdag

Varför firar vi Kristi himmelsfärd? Och var är Jesus egentligen? Välkommen till ett extrainsatt avsnitt med Eirene. Kontakta oss gärna eller titta in ...View Details

59. Onsdagsandakten

59. Guds Ord talar om en framtid. Gud vill ha en framtid med oss människor i evighet. I Johannes 3:14-21 läser vi att Gud sände sin Son Jesus Kristus ...View Details

58. Med Ordets ledning

Avsnitt 58. Bibelordet framställer Guds församling som en fårahjord - det säger mycket om vårt behov av en herde och av såväl ledning som ramar. I Bib...View Details

57. Herren, vår läkare

Genom Guds namn kan vi lära känna Gud på ett personligt och tillitsfullt sätt. Hans namn ger stabilitet åt tron och och hjälper oss att ära honom, eft...View Details

Gudsordet har auktoritet och behöver läsas och förstås med öppna ögon. Jesus kunde ge en historisk beskrivning hur han skulle födas och hur hans död o...View Details

Bibeln uppmanar oss gång på gång att finna glädje i Herren och i Guds uppenbarelse. Psalm 1 ger oss mycket uppmuntran och inspiration till ett biblisk...View Details

54. Du är skapad av Gud

I kvällens onsdagsandakt samtalar Calle om att du är skapad av Gud, till att leva i gemenskap med honom och med andra. Varje människa är unik och har ...View Details

53. Herren förser

Abraham fick lära känna Herren som den Gud som förser och Han har försett oss med frälsningens möjlighet genom sin Son, Jesus Kristus. Gudsnamnet "HER...View Details

52. Älska era fiender

Ikväll delar Calle ett budskap som för många kan verka dåraktigt och ibland svårt för oss att följa. Kärleken till medmänniskan, som driver oss att in...View Details

51. Lita på Gud

I kvällens andakt berättar Calle om möjligheten att lita på Gud i allt. Gud vakar över dig och vill sörja för dina behov.----more---- Kontakta oss gär...View Details

49. Du kan bli frälst

I kvällens onsdagsandakt reflekterar Calle över påskens budskap. Du kan också bli frälst genom Jesus Kristus. ----more---- Kontakta oss gärna eller ta...View Details

48. Att tro

Onsdagsandakten #6. I kvällens andakt berättar Calle om tro och tron på bibeln som Guds sanna och tillförlitliga ord, som håller att tro på livet ut. ...View Details

47. Som ett senapskorn

Guds rike har inte bara en oerhörd växtkraft dess natur är också att gå från det lilla, oansenliga till det stora och stadiga, till välsignelse för om...View Details

5. Tappa inte gnistan

Inspirerad av Lyckselekvartetens sång talar Calle Svanbäck ikväll om att inte tappa gnistan. Filip.boork@pingst.se https://eirene.podbean.com www.gran...View Details

46.Växande säd

Dagens överlåtelse påminner om att Guds rike är ett litet oansenligt utsäde med oerhörd växtkraft. Till Jesus kommer vi som vi är och han gör sitt ver...View Details

Finns även som film: https://studio.youtube.com/video/f2C0HmpSatM/edit----more---- Fredagsgästen med Stanley och Barbro Karlman från Karlshamn. Ett he...View Details

I dagens avsnitt samtalar Filip och Jakob utifrån förra söndagens predikan om sådden, skörden och riket. I predikan poängterades att liknelsernas huvu...View Details

43. Fredagsgästen med Jörgen Almquist som delar några tankar om Fader Vår. Filip.boork@pingst.se https://eirene.podbean.com www.granopingst.se www.fac...View Details

4. Onsdagsandakten

Onsdagsandakten med Calle Svanbäck. Tänk vilken förmån att få ha en vän som vill lyssna. Någon som vi kan komma till precis som vi är och som vill möt...View Details

42. Fredagsgästen gästas idag av Elisabet Åström, Ursviken. Finns även som film: https://www.youtube.com/watch?v=w7TbZrWZeAw. Från tid till tid bär vi...View Details

Onsdagsandakten 3

I kvällens onsdagsandakt delar Calle några tankar kring Guds kärlek och vilja till att leva i närhet och i kommunikation med sin skapelse. Vi får inte...View Details

41. Enligt planen?

41. Enligt planen. Håller din planering? Går allt enligt planen? Kanske inte... Det gjorde det inte för Paulus heller, men där Anden fick leda blev vä...View Details

Fredagsgästen 210219. Idag gästas vi av Astrid Boork som har verkat som missionär i Tanzania. Här delar hon några tankar utifrån Matt 7 om bön. Var vä...View Details

I dagens onsdagsandakt pratar Carl-Henric Svanbäck om hur vandringen med Jesus kan förändras genom förändrade förutsättningar.   Filip.boork@pingst.se...View Details

Veckans gäst är pastor Mark som i dagens avsnitt delar en andakt om kallelsen att tillhöra Guds familj. Ta gärna kontakt med oss eller ta del av våra ...View Details

38. Gud vill kontakt

Dagensöverlåtelse 38. I Kolosserbrevet 4:2-6 uppmanas vi att vara uthålliga i bönen, tacksamma och be om en öppning för budskapet om Jesus. Tänk vilke...View Details

Fortsätta - del 2

Dagens Överlåtelse 37. Fortsätta? - del 2 I överlåtelsens stund möter vi inte sällan nya prövningar. I avsnittet ser vi hur Israels folk i överlåtelse...View Details

Onsdagsandakten med Carl-Henrik Svanbäck. Avsnitt 1. Att söka Guds rike först. Vi läser i Matteus evangeliets sjätte kapitel om att söka Guds rike för...View Details

36. Fortsätta?

Dagens överlåtelse 36: Fortsätta? - del 1 av 2. I dagens överlåtelse läser vi 1 Sam 7:1-6. Vi behöver alla en Samuelsröst i våra liv, som manar oss ti...View Details

35. Nehemja

Nu med rätt ljudfil! :D Finns även på Youtube med film: https://www.youtube.com/channel/UCVnSjIcbMRphbDp0NttiykQ Fredagsgästen den 22 Januari 2021.Ida...View Details

I dagens överlåtelse sammanfattas predikan från den 17 januari och knyts samman med Ef 2:8-10; 2 Kor 5:17-20; Gal 6:9-10, och resulterar i några uppma...View Details

Fredagsgästen den 15 januari 2021. Idag gästas vi av pastor Kenneth Mattebo som tjänar i Nordmalingbygdens pingstförsamling. Ta gärna del av deras kan...View Details

I dagens avsnitt möter vi en gäst, en välbekant stämma för somliga. Då och då får vi erfara verkligt livsförvandlande ögonblick. Det största ögonblick...View Details

31. Sök först!

Kol 3:1-4. Det som är där ovan, Guds rike, frågar efter vår lojalitet och Gud bjuder oss att sätta honom först i våra liv. Ett viktigt budskap inför e...View Details

30. Vad söker du?

Kol 3:1-4. Alla söker vi något, vad söker du? Vad innebär det att söka det som är där ovan? Och uppmanar Paulus oss till världsfränvändhet? Filip.boor...View Details

Avsnitt 29, med utgångspunkt i Kol 3:1-4. Hur kan Paulus säga att vi är uppståndna med Kristus. Behöver man inte först dö för att uppstå? Paulus relat...View Details

28. År 2020 i korthet

Dagens överlåtelse #28 Dagens avsnitt innehåller en kort betraktelse över året som varit och inleder veckans text, Kol 3:1-4. filip.boork@pingst.se ww...View Details

27 med David Sundström

Dagens överlåtelse, avsnitt 27 Finns även med film på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVnSjIcbMRphbDp0NttiykQ Idag gästas vi av David Sundst...View Details

26 Utvald tjänare

Dagens överlåtelse 26 Jesus är Guds utvalde tjänare. I Guds rike är ordningen annorlunda mot för hur vi ofta har det. I Guds rike är det den som tjäna...View Details

Bibelmorgon i advent #3

Inkarnationens under! Varför firar vi advent? Varför firar vi jul? En klok människa tänker igenom varför han/hon tänker och tror som denne tänker och ...View Details

25 Fredagsgästen

I dagens avsnitt möter vi en för många välbekant röst. Ordet som står i fokus i dag är ordet "men." Generellt sett ett negativt ord, men i Bibeln möte...View Details

24 Låt det ske

Dagens överlåtelse, avsnitt 24Luk 1:26-38. Vad betyder det att Maria kallar sig Herrens tjänare? Och på vilket sätt visar detta på Herrens godhet, tro...View Details

Luk 1:26ff. Kan vi verkligen tro på jungfrufödseln i vetenskapens tidevarv? Kontakt: www.granopingst.se filip.boork@pingst.se

22 Du som fått nåd

Maria fick nåd att föda själva Messias, frälsaren, till världen. Genom honom har Gud kommit var och en av oss nära och gett oss nåd.   Kontakta oss ww...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App