Bibelmorgon i advent #2

Vem är Messias? Del två av tre av Bibelmorgon i advent. Vi tittar närmre på varför vi firar advent. Idag frågar vi hur Messias skulle kännas igen? Kon...View Details

20 Jesus, evig skapare

Hur relaterar veckans text till Jesus? I dagens avsnitt ser vi vad bibeln säger om Jesus som evig skapare och designer av till och med dig och mig.

19 Ingen slump

Människan är inte resultatet av en blind evolution utan är en väldesignad skapelse som gud har skapat med mål och mening. Han har också gett oss en fö...View Details

18 Lär känna skaparen

Paulus knyter an till grekernas tomma plats för ”en okänd gud” och förklarar att det är Gud som förtjänar platsen och att denna står över alla andra ”...View Details

#17 Paulus mot Areopagen

I veckan utgår vi ifrån Paulus tal på Areopagen, Apg 17:24-34. Trots motgångar, utanförskap, misshandel och den känslostorm som Paulus själv brottades...View Details

Här kommer del två av lördagens Bibelmorgon, varför väntades messias?

Välkommen till bibelmorgon i advent! Idag tittar vi lite närmre på varför Messias behövde komma, varför behövde vi en advent? Studiet sänds i två dela...View Details

Jesus beskrivs som vår rättfärdighet, hur ska vi förstå det? Och hur manifesterar Jesus, å det tydligaste, Guds nåd och kärlek? Rom 5:1-5; Jer 23:1-6;...View Details

#15 Nådens plattform

Var och en som kommit till Jesus har fått en ny grund för sitt liv. Genom vad han har gjort får vi rättfärdighet och eftersom denna redan är given var...View Details

Att rättfärdighet är viktigt och eftersträvansvärt är nog de flesta överens om, men hur ska vi förstå detta med att den troende förklaras rättfärdig a...View Details

När Paulus skriver romarbrevet nämner han om både personliga faror som hotar och relationsmässig oro. Därför manas mottagarförsamlingen att be för hon...View Details

Rom 5:1-5 Denna vecka kommer vi att dröja kvar vid dessa verser. Visst är det gripande vilken nåd och upprättelse Gud hade för Paulus? Romarbrevet är ...View Details

Betraktelse i advent

En betraktelse i vår väldigt annorlunda adventstid, över Filipperbrevet 2:1-11. Jesus har utstått den största ensamhet, utanförskap och kränkning som ...View Details

Kallad av Gud 201127

Gud som har kallat dig är trofast! Anledningen till att någon enda trevar sig fram till Gud är att Gud söker oss. Han är trofast i sin kallelse och Ha...View Details

201125 Gud är trofast

1 Tess 5:23-24; 1 Kor 1:8-9; Klag 3:22-23 Gud är trofast! Genuin trofasthet är dyrbart och kostsamt. Tack vare Guds trofasthet är det inte ute med någ...View Details

201124 Fridens Gud

1 Tess 5:23-24; Fil 4:6-9 Alla söker frid, genom Jesus finner vi djup, uthållig och evig frid. Överlåt dig till honom idag, få del av den frid han vil...View Details

201123 Håll fast

1 Tess 5:23-24; Heb 10:23-25; Rom 13:1-2 Håll fast vid hoppets bekännelse - Jesus är trofast oavsett hur det ser ut omkring oss! Håll också fast vid v...View Details

201122 Simson

Simson levde under en svår tid och var med och tuffa prövningar, men Anden verkade på Simson redan från tidig ålder och Han fick gång på gång uppleva ...View Details

2 Kor 9:6-7 Överlåt också din ekonomi och tillgångar till Herren! Ge inte med olust eller tvång utan ge vad du bestämmer i ditt hjärta.

Luk 21:1-4 Ära Jesus genom att överlåta allt vad du är, har och gör till honom. Han är den oberoende skaparen, vi är skapade. Men han gläds när vi ger...View Details

Rom 12:1-2; Matt 25:16ff Dagens överlåtelse handlar om att låta tron synas i ditt liv och att låta allt vad du är av personlighet, intressen och förmå...View Details

Rom 12:1-2; Ef 2:8-10 Frälsning är Guds gåva som vi får ta emot endast av nåd. Inga prestationer, inga förbättringsprogram kan ge frälsning. Så vila i...View Details

Rom 12:1-2; Rom 12:19ff

Vi möter de nya restriktionerna bl a genom dagliga överlåtelser med utgångspunkt i Rom 12:1-2 Här läser vi om Guds makt och omsorg i 1 Pet 5:6-7.

Håkan Pettersson,  Strycksele, berättar om kallelsen till mission, om Guds trofasthet, och hur Guds omsorg och kraft visat sig mitt i livets svårighet...View Details

Calle Svanbäck delar några episoder från sitt liv blandat med stärkande bibelord.

En kortfattad förklaring av Evangelium utifrån det tidigare bibelstudiet om Gud som "din sköld."

Tisdagsandakt med Enar Pettersson, Strycksele

I dagens avsnitt: Gud beskriver sig för Abram som Anochi Magen, "jag är din sköld."

#2 Guds namn: El Eljon

Detta är det första avsnittet i en serie om Guds namn, ett ämne som både fördjupar relationen med Gud och ingjuter hopp och ...View Details

#1 Välkommen till Eirene

Välkommen till Saronförsamlingens och Filadelfiaförsamlingens pod, Eirene. I detta första avsnitt berättar pastor Filip Boork...View Details

« Newer Episodes

Podbean App

Play this podcast on Podbean App