Kvällspredikan av Filip Boork. Tro kan uppstå på oväntade platser. Och människan med en uppriktig tro kommer alltid oförställd, helt beroende av Guds nåd och förbarmande. I Mark 7:24-37 tar Jesus vägen genom hedningarnas område och möter platser och människor som förmodligen skulle ha ansetts högst orena och ovärdiga. Men Jesus kommer nära, bringar renhet, helande och upprättelse. På samma sätt kan vi idag få se uppriktig tro växa fram på oväntade platser och också själva få uppleva Jesu närhet och omsorg om oss.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App