Rom 12:1-2; Ef 2:8-10

Frälsning är Guds gåva som vi får ta emot endast av nåd. Inga prestationer, inga förbättringsprogram kan ge frälsning. Så vila i Guds nåd, barmhärtighet och kärleksfulla omsorg. Och, du är skapad för goda gärningar som Gud lägger i din väg. Gud välsigne diug idag.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App