201125 Gud är trofast

1 Tess 5:23-24; 1 Kor 1:8-9; Klag 3:22-23

Gud är trofast! Genuin trofasthet är dyrbart och kostsamt. Tack vare Guds trofasthet är det inte ute med någon av oss, på grund av Hans uthålliga barmhärtighet finns det försoning och hopp.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App