Att rättfärdighet är viktigt och eftersträvansvärt är nog de flesta överens om, men hur ska vi förstå detta med att den troende förklaras rättfärdig av Gud genom tron?

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App