När Paulus skriver romarbrevet nämner han om både personliga faror som hotar och relationsmässig oro. Därför manas mottagarförsamlingen att be för honom. Paulus är både överlåten Guds vilja med honom OCH samtidigt finns där ett mänskligt mått av nervositet inför det okända. För alla och i alla situationer är evangelium kraft till frälsning.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App