Archive for December 2020

31. Sök först!

Kol 3:1-4. Det som är där ovan, Guds rike, frågar efter vår lojalitet och Gud bjuder oss att sätta honom först i våra liv. Ett viktigt budskap inför e...View Details

30. Vad söker du?

Kol 3:1-4. Alla söker vi något, vad söker du? Vad innebär det att söka det som är där ovan? Och uppmanar Paulus oss till världsfränvändhet? Filip.boor...View Details

Avsnitt 29, med utgångspunkt i Kol 3:1-4. Hur kan Paulus säga att vi är uppståndna med Kristus. Behöver man inte först dö för att uppstå? Paulus relat...View Details

28. År 2020 i korthet

Dagens överlåtelse #28 Dagens avsnitt innehåller en kort betraktelse över året som varit och inleder veckans text, Kol 3:1-4. filip.boork@pingst.se ww...View Details

27 med David Sundström

Dagens överlåtelse, avsnitt 27 Finns även med film på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVnSjIcbMRphbDp0NttiykQ Idag gästas vi av David Sundst...View Details

26 Utvald tjänare

Dagens överlåtelse 26 Jesus är Guds utvalde tjänare. I Guds rike är ordningen annorlunda mot för hur vi ofta har det. I Guds rike är det den som tjäna...View Details

Bibelmorgon i advent #3

Inkarnationens under! Varför firar vi advent? Varför firar vi jul? En klok människa tänker igenom varför han/hon tänker och tror som denne tänker och ...View Details

25 Fredagsgästen

I dagens avsnitt möter vi en för många välbekant röst. Ordet som står i fokus i dag är ordet "men." Generellt sett ett negativt ord, men i Bibeln möte...View Details

24 Låt det ske

Dagens överlåtelse, avsnitt 24Luk 1:26-38. Vad betyder det att Maria kallar sig Herrens tjänare? Och på vilket sätt visar detta på Herrens godhet, tro...View Details

Luk 1:26ff. Kan vi verkligen tro på jungfrufödseln i vetenskapens tidevarv? Kontakt: www.granopingst.se filip.boork@pingst.se

22 Du som fått nåd

Maria fick nåd att föda själva Messias, frälsaren, till världen. Genom honom har Gud kommit var och en av oss nära och gett oss nåd.   Kontakta oss ww...View Details

21 Änglabesök

Vecka 51. Luk 1:26-38. Idag möter vi ängeln Gabriel och funderar över hur Gud kunde välja just Josef och Maria som var så obetydliga i människors ögon...View Details

Bibelmorgon i advent #2

Vem är Messias? Del två av tre av Bibelmorgon i advent. Vi tittar närmre på varför vi firar advent. Idag frågar vi hur Messias skulle kännas igen? Kon...View Details

20 Jesus, evig skapare

Hur relaterar veckans text till Jesus? I dagens avsnitt ser vi vad bibeln säger om Jesus som evig skapare och designer av till och med dig och mig.

19 Ingen slump

Människan är inte resultatet av en blind evolution utan är en väldesignad skapelse som gud har skapat med mål och mening. Han har också gett oss en fö...View Details

18 Lär känna skaparen

Paulus knyter an till grekernas tomma plats för ”en okänd gud” och förklarar att det är Gud som förtjänar platsen och att denna står över alla andra ”...View Details

#17 Paulus mot Areopagen

I veckan utgår vi ifrån Paulus tal på Areopagen, Apg 17:24-34. Trots motgångar, utanförskap, misshandel och den känslostorm som Paulus själv brottades...View Details

Här kommer del två av lördagens Bibelmorgon, varför väntades messias?

Välkommen till bibelmorgon i advent! Idag tittar vi lite närmre på varför Messias behövde komma, varför behövde vi en advent? Studiet sänds i två dela...View Details

Jesus beskrivs som vår rättfärdighet, hur ska vi förstå det? Och hur manifesterar Jesus, å det tydligaste, Guds nåd och kärlek? Rom 5:1-5; Jer 23:1-6;...View Details

#15 Nådens plattform

Var och en som kommit till Jesus har fått en ny grund för sitt liv. Genom vad han har gjort får vi rättfärdighet och eftersom denna redan är given var...View Details

Att rättfärdighet är viktigt och eftersträvansvärt är nog de flesta överens om, men hur ska vi förstå detta med att den troende förklaras rättfärdig a...View Details

När Paulus skriver romarbrevet nämner han om både personliga faror som hotar och relationsmässig oro. Därför manas mottagarförsamlingen att be för hon...View Details

Podbean App

Play this podcast on Podbean App